Årets Topscore
År Navn
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jens Thomsen
Jørn Falbe Hansen
Carsten Jørgensen
Per Hørdum
Kurt Ovesen
Lars Pedersen
Claus Villebro
Torben Bødskov
Henrik Bach
Niels Henrik Olsen
Torben Bødskov
Niels Henrik Olsen
Finn Jørgensen
Brian Bølcho
Brian Bølcho
Brian Bølcho
Brian Bølcho
Benny Madsen
Steen Schougaard
Brian Bølcho
Benny Madsen
Benny Madsen
Rune Haaning
Rune Haaning
Bojan Pasajlic
“Neser”
Michael Langvad
Rune Haaning
Rune Haaning
Mikkel Simonsen
Mikkel Simonsen
Alexander Sejer
Rune Haaning
Jonas Weber
Jacob “Minifox” Simonsen
Årets Spiller 
År Navn
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Hans Jørgen Jensen
Bjarne Munk
Lars Andersen
Esper Poulsen
Morten Olsen
Stig Nedergaard
Stig Nedergaard
Torben Sørensen
Ejvin Kjeldsen
Preben Nielsen
Kurt Nielsen
Arne Christensen
Preben Nielsen
Frank Larsen
Torben Bødskov
Brian Hansen
Thomas Jørgensen
Ib Jørgensen
John Rasmussen
Kim Andersen
Lars Falbe Hansen
Martin Nielsen
Jimmy Hørdum
Jesper Nielsen
Jacob Rasmussen
Brian Niebuhr
Bjarne Linjordet
Mikkel Simonsen
Thanh Minh Le
Alexander Sejr
Morten Jensen
Jacob “Minifox” Simonsen
Rune Haaning
Thomas Mortensen
Thomas Elisussen
Niokolaj Fogh
Årets Kammerat 
År Navn
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ove Falbe Hansen
Jørgen Brix
Jørgen Brix
Bent Steen
Kurt Nielsen
Tommy Jensen
Jan Kim Hansen
Kim Jensen
N. J. Nielsen
Erling Fajstrup
Jan Hauerslev
Anders Sørensen
Torben Jensen
Gösta Svensson
Ejvind Kjeldsen
Thorbjørn Jørgensen
René Bødskov
Mogens Pedersen
Kenneth Rasmussen
Torben Jensen
Rasmus Johansen
Finn Larsen
Carsten Nielsen
Rasmus Johansen
Frank Larsen
Dan Pedersen
Ole Sørensen
Morten Jensen
Jesper Nielsen
Hussein Ibrahim
Christian Jensen
Christian Sigsgaard
Jacob Nielsen
Mark Juncher
Jacob Nielsen
Rasmus Højland
Kasper Lé Fevre Lund
Morten Jensen
Rasmus Højland
Per Lynggaard