sb venner logo

Silkeborg Boldklub’s Venner er Silkeborg Boldklubs støtteforening, SB’s Venner skaffer gennem forskellige arrangementer som bl.a. koncerter, penge til støtte for Silkeborg Boldklub. Vores støtteforening er af uvurdérlig værdi for klubben – ja faktisk er det dem, som i gennem mange svære år, har fået økonomien til at hænge sammen

gennem deres arrangementer. SB’s Venner vil gerne have dig, dine forældre, dine bedsteforældre eller andre, som du kender som medlemmer. Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af SB’s Venner, så kan du kontakte Formand Tommy Jensen.

Medlemmer

SB’s Venner

Formand
Tommy Jensen
Sortbærvej 111
8600 Silkeborg
86 84 56 95
25 48 67 94
tommykjensen@outlook.dk

Kasserer
Per Dybsø
Mysundevej 18
8600 Silkeborg
86 81 18 14
51 27 12 20
perdybs@hotmail.com

Sekretær
Kurt Høeg
Risumvej 45
8600 Silkeborg
86 80 16 08
22 93 95 22
kurthoeg@hotmail.com

Medlem
Johnny Pedersen
Nørreskov Bakke 45
8600 Silkeborg
86 80 36 08
20 73 06 08
jgrewy@gmail.com

Medlem
Kurt Degnbol
Dalvejen 133
8600 Silkeborg
86 82 85 47
40 27 48 68
kdegnbol@mail.tele.dk

Vennernes Historie
Fortalt af æresmedlem i SB samt medstifter af SB’s venner, Finn Prengel Kristjansen

Vi skriver året 1984 og Silkeborg Boldklubs bestyrelse havde igennem længere tid haft problemer med at skaffe “folk”, der havde tid, lyst og interesse for at skrabe “de kunstige penge” sammen til klubbens ve og vel, og midt på sommeren gik det helt galt, idet man nu kun var et beskedent antal, ja, selv i bestyrelsen regi, der havde kræfter til både at løse det idrætslige og det pengemæssige problem. Tiden var også blevet sådan, at selv en amatørklub ikke kunne løbe rundt rent økonomisk uden det nye begreb som hed “kunstige penge”, altså erhvervslivet måtte også deltage med sponserkroner.

Opgaven skulle løses, og helst i en gevaldig fart da “riget” fattes penge, idet Silkeborg Kommune også den gang var ude med nedskæringspolitikken., så jeg gik i “tænkeboks”.

En tanke med en støtteforening kom på banen. En forening som bestod af medlemmer, som havde interesse for Silkeborg Boldklubs ve og vel igennem tidligere medlemskab eller tidligere virke i klubben. Den skulle ledes af en dynamisk bestyrelse som havde en god berøringsflade i byen, altså kendte mennesker, men tidlige en god del medlemmer, som hver kunne gøre sin lille del, således at kravet til den enkelte ikke blev for stor, men at støtteklubben kunne blive det aktiv for Silkeborg Boldklub, som man havde brug for. Støtteklubben skulle være klubbens bolværk rent økonomisk.

Jeg gik nu lidt rundt i byen og talte med mange mennesker om tanke for en støtteklub for SB, og i september måned 1984 blev den stiftende generalforsamling for SB’s venner afholdt i klubhuset.

Generalforsamlingen blev afviklet på en god halv times tid, idet den var forberedt med Torben Iversen som aftenens dirigent. Advokat Kurt Rehl blev valgt til formand, kasserer blev Poul Henning Nielsen (SB’s senere formand), sekretær Søren Vester og som øvrige bestyrelsesmedlemmer blev Erik Kvorning, Ove Elgaard, Torben Iversen samt Hans Elgaard valgt. Som suppleanter balgtes Jens Jørgen Lauridsen og Arne Nielsen. Revisor blev Jørgen Olsen og Frank Poulsen.

Af vedtægterne for den nye forening fremgik, at den havde til formål at “yde økonomisk støtte til særlige fodboldformål inden for Silkeborg Boldklub”.

Medlemmer af foreningen kan alle blive. Eneste betingelse er, at man betaler det at generalforsamlingen fastsatte kontingent. Det blev ved den stiftende generalforsamling fastsat til 100 kr. der skal opkræves én gang årligt. Det beløb er så senere blevet ændret til 125 kr.

Dette var SB’s venners stiftelse og jeg vil slutte dette indlæg med klubbens daværende formand Finn Terkelsens udtalelse ved stiftelses, nemlig: “Dette er en milepæl i SB’s historie”.

En milepæl som en gang for alle har slået sit navn fast i Silkeborg by og opland, og som til næste år (2009) kan fejre 25 års jubilæum, og se tilbage på mange, mange gode år og arrangementer til gavn for alle i Silkeborg og ikke mindst Silkeborg Boldklub.

Finn Prengel