Mandag d. 21. november afholdte den nye bestyrelse deres første, men også årets sidste bestyrelsesmøde. På mødet blev det besluttet, at bestyrelsen efter hver bestyrelsesmøde vil fortælle om de 3-5 vigtigste emner, der blev behandlet på mødet.

Udvalgsposterne blev fordelt mellem bestyrelsens medlemmer

PR udvalget og Forretningsudvalget blev smeltet sammen, da der er god synergi i, at de samme personer håndtere de to områder. PR udvalget står for at markedsføre klubben, her under bl.a. at få nye medlemmer til klubben, håndtere sociale medier og ekstern kommunikation. Forretningsudvalgets største opgave er at skaffe nye sponsorer til klubben, og vedligeholde et godt forhold til de eksisterende. Daniel Jill Sørensen og Kasper Skaarup er sammen ansvarlige for dette område.

Hus udvalget varetager kontakten mellem klubbens bestyrelse og boldhusets bestyrelse, og skal dermed sørge for, at faciliteterne omkring SB er tilfredsstillende, og fordele opgaver i forbindelse med den løbende renovering. Emil Andersen er ansvarlig for dette udvalg.

Sportsudvalget, der står for den sportslige del af klubben, her under kampe, materialer, trænere osv varetages igen af Sportschef Kasper Jørgensen i samarbejde med Jacob Andersen, der skal køres i stilling som kampfordeler.

Økonomi udvalget, der sørger for, at klubbens økonomi er tilfredsstillende, indkræver kontingenter og varetager kontakten til finansielle samarbejdspartnere varetages af Morten Olsen og Erik Lind.

Det overordnede ansvar for alle udvalg er Formand Michael Yde.

Træner situationen

Adis har skrevet kontrakt for hele 2017, og fortsætter derfor som træner for førsteholdet med Dan Knudsen som assistent.

Vi arbejder stadig på en ansvarlig for 2. holdet i SB (forslag modtages gerne)

Det Nye Søholt

Vi fik en kort præsentation af de nye planer for Søholt området, der bl.a. indeholder planer om opførelsen af Multiarena med indendørs cykelbane osv. på bueskytte klubbens baner, et nyt svømmestadion/ svømmehal på parkeringspladsen ved fodbold college og endelig 1-2 nye kunstbaner på Søholt.

Serie 3 og 5.

Der er tilmeldt 2 hold til foråret – Serie 3 og serie 5. Der arbejdes på at finde en permanent løsning til 2. holdet, så vi ikke står og mangler spillere til at stille hold.

Næste bestyrelses møde: Mandag d. 09/01-2017

Emner til behandling på næste bestyrelsesmøde bedes sendes til sekretær Morten Olsen senest 2. januar.

Der er lukket for kommentarer.